​FOKUS PROJEKTER

Igennem samarbejde med folkeskoler, forenings- og kulturliv, boligforeninger og erhvervsliv skal der sættes fokus på mental sundhed, hvor borgerne dagligt kommer, med et særligt fokus på børn og unge.  Derved ligger opgaven i at skabe synlighed og oplysning ved samarbejdspartnerne, og bruge dem som løftestang til at komme bredere ud. Dette gøres igennem udvalgte fokus projekter som Mental Talk samarbejde omkring i div. partnerskaber. 

FOLKESKOLEN

De fleste unge tilbringer mange timer i skolen, og det er skolen og klassen, som danner rammen for en stor del af de unges venskaber og sociale interaktioner.

Skolen er et læringsmiljø – ikke blot i forhold til at opnå faglige kundskaber og færdigheder, men også i forhold til at udvikle sociale kompetencer – og det er kendt, at skolemiljøet spiller en afgørende rolle for unges generelle helbred og trivsel.

Forskning viser, at skolemiljøet spiller en afgørende rolle for unges generelle helbred og trivsel – herunder også den mentale sundhed.

Mental Talk vil løbene under projektet hjælpe skolerne i Herning Kommune med at sætte fokus på mental sundhed. Dette skal bl.a. gøres med en fælles læringsplatform der understøtter skolens arbejde, og oplyse lære og elever om mental sundhed.

 

FORENINGSLIV

Mental Talk vil løbene arbejde og oplyse om mental sundhed, ud fra det brede sundhedsbegreb. Det betyder, at det ikke blot handler om fravær af sygdom, men også om fysisk, psykisk og socialt velbefindende.

Her mener vi, at foreningslivet kan tilbyde, især unge, noget særligt i form af motion og sociale relationer og skabe forudsætningen for at kunne leve et aktivt liv, være del af positive fællesskaber og få en oplevelse af at have det godt.

Vi vil understøtte og oplyse foreningerne I hvordan man kan styrke mental sundhed og give dem værktøjer, der kan sætte dem i gang med at tænke mental sundhed og gøre foreningerne stærkere på at rumme medlemmer der kan være nemme at ekskludere.

Foreningslivet vil desuden blive tænkt ind i afviklingsugen, som bidragsydere til div. debatter og events.

 

ERHVERVSLIV

Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen WHO definerer mental sundhed som en tilstand, hvor man trives, fordi man udvikler og udfolder sine evner, kan håndtere belastninger, indgår i positive sociale relationer og bidrager til fællesskabet. Her udgøre en arbejdsplads en stor del af det vi ser bidrager til vores mentale sundhed.

Igennem partnerskaber med virksomheder vil vi sætte fokus på mental sundhed blandt medarbejderne. Dette skal ske igennem visuel kommunikation og særlige events. Målet er ikke at Mental Talk skal uddanne, men blot skabe mere fokus i det daglige, da tilbuddene/værktøjerne er stærke, men ofte bliver overset – da mental sundhed forsømmes som et fokusområde.

I afviklingsugen vil enkelte virksomheder blive inviteret til debatter og oplæg for at kunne bidrage med de erfaring de har, og det de har lært i perioden de har haft mental sundhed i fokus.

 

ALM. BOLIGFORENINGER

Over 1.000.000 dansker bor i dag i boligforeninger. Her ser man en overrepræsentation af boger der har dårlig mental trivsel og sygdom. Især er der flere unge, som er yderligere udsat for at udvikle en diagnose eller dårlig mental trivsel. Derfor indgår vi i samarbejde med en lang række af boligforeninger, hvor vi vil sætte fokus på hvad boligforeninger kan gøre for at understøtte en bedre mental trivsel, samt lave diverse kampagner, der skal oplyse om mental trivsel og hvor man kan få hjælp.