Længerevarende stress udgør en trussel mod helbredet og kan føre til psykisk sygdom. Stress er ikke en sygdom men en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.

Mental Talk giver 5 virksomheder placeret i eller omkring Herning Kommune mulighed for at booke et foredrag af ½-1½ times varighed – efter jeres ønsker, og hvor I får informationer om, hvad der kan skabe stress, hvad de tidlige signaler er, og hvad I sammen kan gøre for at forebygge stress sygemeldinger. 

I investerer jeres tid – Mental Talk dækker udgiften til oplægsholder. Foredraget afholdes hos jer – og er det ikke muligt, så finder vi en løsning. I bestemmer tidspunktet er det morgen, middag eller fyraften? Antal deltagere er valgfrit – jo flere der har en viden, jo bedre kan I hjælpes ad.

Er I med på den? Så kan I skrive til foredragsholder Ann-Karina på stress@mentaltalk.dk . Foredrag kan bookes nu og afvikles frem til 8. september 2022. Pladserne bliver uddelt efter ”først til mølle” – så sæt i gang.

PRAKTIK:

 • Foredraget er gratis

 • Kørselsgodtgørelse kan forkomme, alt efter virksomheds placering. 

 • I foreslår selv dato og tid

 • Foredraget kan afvikles hos jer eller i Mental Talks lokaler

 • Foredraget skal være afviklet senest den 8. september 2022

 • Foredraget kan tage mellem 30 - 90 minutter, alt efter ønske 

 • I kan søge om at få foredraget ud til din virksomhed på stress@mentaltalk.dk

OM FOREDRAGSHOLDEREN

 

Ann-Karina Skyt har selv haft stress udfordringer og i mange år haft et stort fokus på træning af hendes mentale sundhed. Ann-Karina er meget opmærksom på, at vi er forskellige, så der kommer mange vinkler – og hun læser psykoterapi, der har medvirket til en teoretisk indsigt oveni den store praktiske erfaring. Ann-Karina har tidligere mange års erfaring som HR chef og driver i dag konsulent virksomheden skyt.nu. Skyt.nu yder konsulent støtte til b.la  styrke relationer gennem personprofiler, teamudvikling, kommunikation, værdier og konflikthåndtering. 

 

fakta om stress 

 • Op mod hver fjerde sygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

 • 250 - 300.000 danskere lider alvorligt af stress

 • Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsenet. 

 • Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser og 3.000 førtidspensioner.

 • 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen